Khóa học Become A Coach


Coaching phát triển nội lực:

💡 Mạnh mẽ từ bên trong
💡 Xây dựng năng lực nội tại
💡 Khai vấn = lựa chọn

Năng lực cốt lõi:

💡 Phát triển EQ thông qua Coaching

💡Hiện diện và lắng nghe chữa lành

💡Tại tin tưởng và vòng tròn ảnh hưởng

Đạo đức nghề nghiệp (Demonstrates Ethical Practice)

4 ngày + 9 buổi online

Ai thích hợp để học?

Những ai  đang muốn cân bằng cuộc sống, công việc, xây dựng các mối quan hệ.

Thiết lập lại kế hoạch cuộc đời và cần người đồng hành phát triển để đạt được mục tiêu.

Cảm giác không hài lòng, thỏa mãn với mọi thứ.

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một Life Coaching?

Số lượng có hạn

Hãy đăng ký sớm để được đảm bảo có chỗ.

KISCENTER luôn ưu tiên cho các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại KISCENTER. Nếu bạn là khách hàng đã sử dụng dịch vụ hãy note trong form đăng ký cho KIS nhé.

Inbox để được tư vấn trực tiếp


Đăng ký ngay

Chat Với KIS